Tårnagentene

Tårnagentene Silje, Bendik og Markus har en hemmelig klubb og kaller seg Tårnagentene. Før jul hjelper de folk med gavekjøp, men så får de selv en magisk nøkkel i gave som gjør at de kan reise 2000 år tilbake i tid. Gaven er en del av et viktig oppdrag som må løses i julen.
Silje, Markus og Bendik kaller seg Tårnagenter og har sitt hemmelige klubbrom øverst i kirketårnet. Noen dager før jul bestemmer de seg for å hjelpe folk med julegavehandelen, men plutselig mottar de selv en gave fra fru Gran som er klokker i kirken. Det viser seg å være en mystisk nøkkel som begynner å lyse i det bygdas skumle mann, Klausen, brenner manuset til julespillet barna i bygda skal fremføre julaften.

Den lysende nøkkelen viser seg  å passe i det gamle dueburet som står på loftet. Når låsen vris om, dukker det opp en due med lapp rundt foten. På lappen leser agentene at de har fått i oppdrag å være vokterne av den store julefortellingen. De blir bedt om å ringe i kirkeklokka, og da oppstår en magi som gjør at de forsvinner 2000 år tilbake i tid.  På uforklarlig vis får møte de virkelige personene i julefortellingen. 

Gjennom ulike forviklinger opplever agentene at det blir en spennende juletid hvor alt slett ikke blir slik de har sett det for seg.
 

Powered by Cornerstone